Ajankohtaista

 

Etsin osa-aikaista työtä, jossa voin hyödyntää nykyistä osaamistani. Yhteydenotto joko lomakkeen kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi gmailissa.

Kokeville.net Facebook -sivulle jaan sekä kirjoittamiani tekstejä että kirjoitan lyhyempiä näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

2 weeks ago

Kokeville.net
mielenihmeet.fi/myrkyllinen-ahdistus-avaimet-sen-tunnistamiseen/?utm_source=mcfb&utm_medium=org&u...Onko tämä käytännössä mielenterveyspalveluiden markkinointia, kun juttu ei sisällä hallintaan ohjeita, vaan pelkästään pitkän listan millä kaikilla tavoilla ja missä tilanteissa ahdistusta voi kokea, ja ohjaa lopussa ottamaan yhteyttä mielenterveystyön ammattilaiseen?Erotetaanko ongelman määritystä palveluiden markkinoinnista?Miksi on tärkeää opettaa etsimään syytä aivokemiasta tai muuten itsestä ulkopuolisesta "oliosta", jota psykiatriseksi taudiksikin kutsutaan? Jos on ikävä olo, niin noista monet osaa punoa omaan tilanteeseensa, lopputuloksena vahvistusharha ja sairastuminen... Mietin vaan, että etsivä löytää, tässä tapauksessa aivokemian epätasapainoa, mutta ei apua vaan epätoivoa (asialle on itse vaikea tehdä, mutta kuten itsekin olin oppinut ajattelemaan: "Kyllä lääkäri sen sitten hoitaa.")Tässä vaiheessa ymmärrän ulkoistaneeni hyvinvointini lääkärille ja lääkkeille, sillä en kokenut voivani vaikuttaa itse mitenkään, vaan minun tuli vain totella lääkäriä. Potilaan tärkein velvollisuushan on hoitomyöntyvyys. ...
View on Facebook

3 weeks ago

Kokeville.net
Millainen panostus Suomessa on kotitalouden opetukseen nyt - ja erityisesti tulevaisuudessa, kun oppivelvollisuusikä nousee...?Kotitalouden opetuksesta peruskoulussa opetushallituksen sivuilta:"Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle ja tuetaan kasvua kodin arjen perusedellytyksiä ylläpitäviksi kuluttajiksi, huoltapitäviksi lähimmäisiksi sekä perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi."(www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/kotitalous-perusopetuksessa)Minun yläaste aikanani 2000-luvun alussa kotitaloutta oli yksi vuosi, ja se keskittyi ruoanlaittoon ja siivoamiseen, eikä niinkään arjen taitoihin saatika arjen merkitykseen hyvinvoinnin kannalta.Kodin arki (2009) kirjassa arjen merkityksestä:"arjen perusrakenteen tulisi olla kunnossa ja riittävän toimiva ennen kuin lähdetään ratkomaan muita elämänhallinnallisia ongelmia. Jos arjessa ei ole olemassa minkäänlaista struktuuria, on elämä helposti kelluvaa ja ennakoimatonta tilanteesta toiseen ajelehtimista. Kun arkeen luodaan selkeä rakenne, myös muut elämänalueet löytävät paikkansa arjen kuvioissa. Usein uupuneelle nimenomaan arjen pyörittäminen tuntuu ylivoimaiselta: voimavaroja ei yksinkertaisesti ole ruoan laittamiseen tai siivoukseen, koska ihminen on käpertynyt itseensä ja voimat menevät selviämiseen.”Herää kysymys, kuinka hyvin Suomessa onnistutaan kotitalouden opetuksessa juurikin arjen taitojen näkökulmasta, ja miten se heijastuu huolestuttaviin tilastoihin nuorten mielenterveydestä... Usein tulkintana tuppaa olla, että huonovointisuutta ja elämänhallinnan haasteita selitetään psykiatrisilla diagnooseilla. 🤔Miten siis kotitalouden opetusta nykyisin toteutetaan? Kuinka paljon sitä on? Onko määrä riittävä, ja sisällöltään arjen taitoja vahvistavaa ja niiden merkitystä selittävää? ...
View on Facebook