Olen pyörinyt palveluissa asiakkaana 14-vuotiaasta 28-vuotiaaksi. Minä kasvoin potilaaksi. Opin kertomaan itsestäni ja elämästäni "pöydän toiselta puolen, pöydän toiselle puolelle". Opin kertomaan itsestäni tavalla, jonka mielenterveystyön ammattilainen katsoo malliesimerkiksi milloin mistäkin diagnoosista.

Haalin vuosien saatossa paljon tietoa diagnooseista, oireista, psykofarmakologiasta. Minusta tuli oman kokemuksen kautta mielialalääkespesialisti. Lähteinä käytin erinäisiä lääketieteen julkaisuja, wikipediaa, satunnaisia artikkeleita. Näiden avulla opin sanoittaan kaiken käytökseni, tekemiseni (tai tekemättömyyteni) diagnoosien kautta.

Tämä on se harha-askel, jonka minä otin. Diagnosoin itse itseni. Jos hoito ei toiminut, mietin diagnoosia uudelleen. Ehdotin erilaisia lääkitysvaihtoehtoja, joihin hoitotaho usein suostui. Tämä laajeni myös kaverien diagnosointiin. Se teki minusta kiinnostavan. Minusta tuli oire-/ongelma-/diagnoosi-/lääkeneuvoja, jopa -opettaja.

Olen ymmärtänyt vasta jälkikäteen oman toimintani järjettömyyden. Olen toiminut haitallisesti itseäni ja muita kohtaan. Minä vain yritin auttaa itseäni ja muita silloin, kun saatu tuki ei ole riittävää tai toimivaa.

Mitä tästä voimme kuitenkin oppia?

Millainen Kokemusasiantuntija olen?

Etsin ratkaisuja palveluiden järjestämiseen ja vaikuttavuuteen. Tutkin harrastuksena sote-palveluiden palveluvirheitä ja systeemivirheitä. Kertyneen kokemuksen kautta ajattelen, että omalla polullani monia asioita oltaisiin voitu tehdä paremmin ja tätä tietoa olen jalostanut viime vuodet. Haluan jakaa tätä tietoa ja näkemystä ymmärryksen lisäämiseksi, jotta ammattilaiset pystyvät auttamaan asiakkaitaan entistä paremmin.

Minä olen ville

Olen Ville Venesmäki, kokemusasiantuntija. Olen kulkenut elämääni käsi kädessä palvelujärjestelmän kanssa 14-vuotiaasta alkaen. Minulla on kokemusta asiakkuudesta mielenterveyspalveluissa, lastensuojelussa, jälkihuollossa, sosiaalipalveluissa, sekä somatiikan puolellakin.

Matkani varrelle mahtuu yhtä ja toista, mutta nykyisin olen mielestäni täysin toipunut.